7 varovných znakov, že pravdepodobne prídete o vložené peniaze

V poslednej dobe sa takmer denne stretávam s rôznymi „najväčšími investičnými príležitosťami 21. storočia“. Spoločné majú len to, že takými určite nie sú. Na základe mojich skúseností som zostavil zoznam charakteristík, ktoré môžu vás a vašich známych ochrániť pred stratou kapitálu, renomé a ktovie čoho ešte všetkého. Pochybnú investíciu napĺňajúcu viaceré z nižšie uvedených znakov si preto veľmi dobre premyslite.

1. Neexistencia licencie alebo zákonného rámca

Ak ste oslovený s vynikajúcou príležitosťou, ktorá je spojená so (často veľmi zaujímavým) zhodnotením vašich peňazí alebo je dokonca použité slovo investícia, nemala by chýbať licencia. Najčastejšie od NBS alebo iného podobného orgánu v zahraničí. Dôvod je jednoduchý. Ak máte dať svoje peniaze niekam, vyžadujte, aby boli splnené pravidlá pre existenciu na Slovensku (napr. licencia, zákon). A tiež nech je to kontrolovateľné (napr. NBS).

Ak príležitosť spĺňa tieto kritériá, môžete s väčšou istotou predpokladať, že máte peniaze na mieste, kde to je v poriadku. Kde netreba nič tajiť a nedochádza k udalostiam, ktoré sa dajú len veľmi ťažko predpokladať, a ktoré vedia spôsobiť škodu na vašom majetku. A existuje inštitúcia vykonávajúca zákonný dohľad, na ktorú sa „keby niečo“ môžete obrátiť.

2. Žiadne zmluvy, potvrdenia

Pochybné príležitosti sa niekedy vyznačujú aj tým, že nie je potrebná žiadna písomná podoba (zmluva, dohoda atď.) alebo potvrdenie. Niekedy sa to nahrádza odkazovaním na internetovú stránku, kde si zmluvu môžete prečítať či stiahnuť. S nikým síce nič nepodpisujete, ale formálne sú vaše požiadavky „vyriešené“.

Problémom býva mnohokrát aj to, že zmluva je len v cudzom jazyku (najčastejšie angličtina a ruština). Stačí iba poslať niekam peniaze. Vychádza sa pri tom z informácie „obchodníka“ alebo pokynov na internetovej stránke. Aby to však bolo „transparentné“, máte možnosť (musíte?) sa zaregistrovať do interného systému, kde investíciu môžete sledovať. Na registráciu je veľakrát potrebné overiť vašu totožnosť, ktorá sa preukazuje kópiou dokladu totožnosti, prípadne ďalšieho dokladu, ktorý jednoznačne potvrdí, že existujete.

3. Fiktívny produkt

Čo si vlastne kupujete? Pochybnú príležitosť. Lenže takto to nikto nekúpi. Preto sa to volá najčastejšie balíček alebo podiely. Pozor, podiely – nie skutočné cenné papiere! Prípadne niečo iné ako napríklad licencia, pozícia a podobne.

Spoločným menovateľom je, že je to niečo, čo uznáva iba spoločnosť, ktorá celý projekt zastrešuje. Že ide o číselné hodnoty, ktoré existujú len v internom systéme a hoci môžu mať hodnotu aj milión eur, tak sa počíta iba to, čo máte na bankovom účte alebo v hotovosti.

Realizácia zisku má väčšinou obmedzenia. Napríklad, že si môžete peniaze vytiahnuť len v určitom množstve, určitom čase, dokonca iba cez určitú platobnú platformu/platobný systém.

4. Filantropická myšlienka a časová obmedzenosť

Znie to ako rozprávka. Niekto prišiel na údajne prevratnú myšlienku/produkt/službu a chce dať zarobiť bežným ľuďom. Zachraňuje sa planéta a vy môžete byť pri tom! Za pár rokov príde zmena v legislatíve a vy už teraz využívate túto informáciu a profitujete. Samozrejme, čím viac ľudí zapojíte, tým viac na tom budete profitovať. Ale pozor! Projekt je časovo obmedzený a preto príležitosť musíte využiť čo najskôr. Lebo keď ju budete chcieť využiť neskôr, už to nemusí byť také výhodné alebo dokonca to bude už nedostupné!

Poznámka: V zákone o hazardných hrách sa píše, že niečo, čo nezaručuje všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry, najmä pyramídové hry alebo reťazové hry, sa zakazuje.

5. Nejasný pôvod

Projekt môže pôsobiť globálne a najčastejšie je pomerne mladého veku. Sídlo sa nachádza vo Veľkej Británii, USA, prípadne v pre nás exotickej krajine ako Dubaj a podobne. Meno majiteľa alebo otca myšlienky však napriek tomu môže znievať rusky, ukrajinsky či rumunsky. Aj príchod na Slovensko zväčša smeruje cez iné krajiny než je krajina sídla firmy.

Platobné miesta sa sústreďujú do rôznych alternatív (napr. elektronické peňaženky, interné platobné systémy, krajiny daňových rajov). Pôvod zastrešujúcej firmy je preto ťažko určiť a sieť býva niekedy celkom zložitá. Môže to súvisieť s optimalizáciami daní. Takisto môže ísť o opatrenia, ktoré majú zmiasť potenciálneho poškodeného a sťažiť jeho kroky, ak by si chcel uplatňovať svoje práva v prípade neúspešnosti projektu.

6. Podobnosť čisto náhodná

Hovorí sa, že všetko už bolo vymyslené. Preto majú tieto príležitosti veľmi podobné znaky s niečím existujúcim, funkčným a overeným. Dokážu tak vyvolať dôveryhodnosť, pretože neraz tvrdia, že odstránili nevýhody svojich „projektových bratrancov“.

Najčastejšie môže ísť o rôzne uzavreté kryptomeny, projekty ochrany životného prostredia, projekty s imidžom start-upu a všeličoho ďalšieho. Dôležité pritom je, že projektová myšlienka sama o sebe nemusí byť zlá. Dokonca môže ísť o životaschopný projekt – za určitých okolností. Problém je však takmer vždy na strane toku peňazí do a z projektu.

7. Zisk plynúci z investície ďalších ľudí

Asi najčastejším a najdôležitejším znakom v súčte s ostatnými je, že najväčší výnos dosiahnete tým, že do projektu zapojíte ďalších ľudí. A tu je najväčší problém. Pretože ak je rovnocenným alebo hlavným motorom projektu zapájanie ľudí do systému, je veľký predpoklad, že vaše zisky práve pritekajú z vkladov ich peňazí.

Najčastejšie sa nevyžaduje žiadne špecifické vzdelanie, licencia od štátneho orgánu – v podstate nemusíte spĺňať nič. Vlastne nemusíte ani nič robiť. Všetko je také jednoduché, nemusíte nikomu nič vysvetľovať. Stačí, že ukážete, že vám to už druhý mesiac funguje, na internete sú 3 fotky a 2 videá a že má firma premakanú internetovú stránku.

Chýba však udržateľnosť projektu (napr. odmeňovanie je len do určitej línie siete nových ľudí; ďalšie zdroje peňazí mimo vkladu nových ľudí sú hmlisté, nedokázateľné alebo pravdepodobne neexistujúce).

Moderné podvodné schémy sú sofistikované a ťažko čitateľné. Buďte kritickí a skeptickí, pokým nie sú zodpovedané všetky vaše otázky. Nenechajte sa zlákať iba výnosmi. Argumenty typu: „Pozri, mne to funguje“, „Nedal som do toho veľa a už to mám späť“ alebo „Ja som ti povedal aké sú riziká a či do toho pôjdeš alebo nie je na tebe“ či „Je to príležitosť a buď ju využiješ alebo nie“ sú nepostačujúce. Buďte prísni na svoje peniaze a klaďte si vysoké nároky. Pretože aj na vás boli kladené vysoké nároky, keď ste svoje peniaze zarábali.

Share on