NBS upozorňuje na nepovolenú činnosť spoločnosti SkyWay

S tímom spravneinvesticie.sk slávime veľký úspech! Podklady a pripomienky, ktoré som poskytol vo veci SkyWay spustili kontrolu Národnej banky Slovenska (NBS) a tu máme výsledok.

Naposledy som sa na štátne orgány obrátil v septembri 2018. Vtedy mi emailom opäť doručili „dôležité informácie o investičnom projekte SkyWay“. Vzhľadom na spamový charakter emailu a opakované používanie pojmov súvisiacich s regulovaným kapitálovým trhom, som sa obrátil na NBS a Úrad na ochranu osobných údajov. Hlavným dôvodom je fakt, že SkyWay nemá licenciu na pôsobenie na kapitálovom trhu na Slovensku. A pokiaľ mi je známe, ani nikde inde v EÚ, a vôbec vo svete. Preto som sa dôvodne domnieval, že môže dochádzať k porušovaniu slovenského právneho poriadku. Navyše, do bodky napĺňa charakteristiku „pyramídovej hry“, o znakoch ktorej píšem v tomto článku.

Výsledok ohľadom projektu „SkyWay“ je nasledovný:

„Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti First SkyWay INVEST Group Ltd. so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá ponúka verejnosti na území Slovenskej republiky možnosť investície formou ponuky akcií spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding Ltd. bez toho, aby bol zverejnený prospekt cenného papiera schválený Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu Európskej únie s následným oznámením (notifikáciou) schváleného prospektu cenného papiera Národnej banke Slovenska.“

Celé upozornenie si na stránke NBS prečítajte tu. NBS verejnými upozorneniami informuje verejnosť o nepovolenej činnosti alebo činnosti subjektov, ktoré nespĺňajú požiadavky na riadne fungovanie pod kontrolou NBS.

V preklade to znamená, že SkyWay nie je investícia. Že nie sú splnené žiadne zákonné predpoklady a podmienky na legálne fungovanie v priestore EÚ. Takisto, nemôžu byť preto vydané akcie ani iné cenné papiere, a všetky záruky o zákonnosti celého projektu sú založené na viere a nevedomosti predajcov tejto „životnej príležitosti“.

Preto odporúčam, nenastupovať, prípadne okamžite vystúpiť z tohto projektu „alternatívnej dopravy“. Inak hrozí dojazd do cieľovej stanice nula eur.

Share on