5 rád ako zbohatnúť (alebo na tom aspoň začať pracovať)

Vždy ma zaujímalo, ako človek môže zbohatnúť. Ako môže byť úspešný v budovaní osobného majetku. Prax a doterajšie skúsenosti ma naučili, že nadpriemerné výsledky je možné dosiahnuť dodržiavaním veľmi jednoduchých zásad.

1. Plánujte

Tradičná, ale podceňovaná rada. Plánovať treba príjmy aj výdaje. Veľakrát to znamená priznať si, že momentálne si nemôžem niečo dopriať/dovoliť. To je však v poriadku. Vnímať svoje majetkové možnosti a schopnosti v reálnych hodnotách je potrebné a hlavne dlhodobo udržateľné.

Plánovanie znamená disciplínu najmä vo výdajoch. Jej nedodržiavanie býva najčastejším nedostatkom. Akákoľvek dlhodobejšia nerovnováha či neočakávané udalosti môžu spôsobiť zbytočné ťažkosti (napríklad exekúciu).

Ideálne je plánovať s prebytkom, prinajhoršom s vyrovnanými výdavkami a príjmami. V prípade väčších výdajov tak buď už existuje nejaká rezerva, alebo ťa nedostatok prostriedkov prinúti odložiť toto rozhodnutie na neskôr.

Alebo ešte lepšie – začnete hľadať väčší príjem na pokrytie zvýšených výdavkov. V určitých prípadoch možno uvažovať nad hypotekárnymi úvermi ako najlacnejšou formou zadlženia. Prípadne sa oplatí využiť bezúročné obdobie pri kreditných kartách.

2. Zbavte sa nezmyselných výdavkov

Častým zlozvykom v hospodárení s prostriedkami sú viaceré malé „čierne diery”, ktoré sú nezmyselné preto, lebo by vôbec nemuseli vznikať. Okrem toho si zvykneme nahovárať, že sú tak zanedbateľne malé, že sa nimi netreba zaoberať. Súčtom týchto minivýdavkov však už môže vzniknúť celkom výrazná položka. Preto sa hovorí „kto si neváži malé peniaze, nedostane sa k veľkým”.

Príklady zbytočných výdavkov:

  • platba za vedenie viacerých bežných účtov v rôznych bankách (bez nutného dôvodu),
  • platby šekom,
  • platby a príkazy v bankách (ak sú spoplatnené),
  • platby za kreditné karty (napríklad za to, že ju mám a nepotrebujem a za to, že bez dôvodu nesplatím dlh v bezúročnom období),
  • neprimerane vysoké zálohové platby za elektrinu/plyn,
  • platby za služby, ktoré nevyužívate (pevná linka, poistenie proti nezamestnanosti živnostníka…),
  • platby za tovar, ktorý by ste mohli kúpiť lacnejšie niekde inde (napríklad cez internet),
  • kúpa alebo príprava veľkého množstva jedla, ktoré nestihnete skonzumovať, pokazí sa a skončí v odpadkovom koši…

3. Nešetrite, radšej viac zarábajte

Pod týmto odporúčaním mám na mysli – zamerajte sa primárne na zvýšenie príjmu, nie na zníženie výdavkov. Dôvod je jednoduchý – výdavky sa dajú pomerne ľahko spočítať a až na tie neočakávané (a nepravidelné) sa časom ustália. Tiež ich nemožno donekonečna znižovať na úkor svojej životnej úrovne.

Na druhej strane príjmy možno zvyšovať takmer bez obmedzení. Popri zamestnaní je možné vykonávať rôzne zárobkové činnosti, ktoré nie sú časovo náročné. O podnikaní ani nehovorím. V súčasnosti je kombinácia zamestnania a podnikania popri ňom považovaná za najefektívnejšiu metódu rozloženia rizika v príjmovej oblasti.

Pod týmto pravidlom treba chápať aj skutočnosť, že výber menej kvalitného tovaru alebo služieb nás v konečnom dôsledku môže stáť viac ako keby sme sa rozhodli pre kvalitný produkt alebo službu. Treba dodať, že kvalitu netreba vždy hľadať pod známou značkou alebo produktom zahraničného výrobcu.

4. Nechajte voľné peniaze pracovať

Hoci aj na Slovensku máme slušné príjmy a zaujímavé zárobkové možnosti, na najvyspelejšie ekonomiky zatiaľ strácame. Je to aj vďaka tomu, že neefektívne pracujeme (resp. nepracujeme) so zvyškovým kapitálom. Občas ma prekvapí odpoveď typu – ja sa o takéto veci nezaujímam. Rozumiem tomu teda správne, že ťa tvoje peniaze nezaujímajú?

Ak patríte do tejto skupiny, zamyslime sa spoločne. Vážne ma nezaujímajú moje ťažko zarobené peniaze? Keď už vynakladáme takú námahu na ich získanie, určite stojí za to použiť ich na tvorbu ďalšieho kapitálu. Jednak preto, že vieme takto zväčšiť svoj majetok, ale aj preto, že ak necháme naše peniaze dlhodobo „mŕtve” ležať niekde na účte alebo v obálke, ich kúpna sila klesá.

Matematika je jednoduchá – ak s peniazmi nepodnikneme niečo, čo by nám ich zhodnotilo, reálne o ne prichádzame. Môže za to inflácia, čiže nárast cien tovarov a služieb. Momentálne prežívame zlatú éru, pretože je deflácia. Ceny tovarov a služieb teda v priemere mierne klesajú. Ale iba krátkodobo. Dlhodobý priemer inflácie sa pohybuje zhruba na úrovni 3 percent ročne.

Preto ak chceme nechať svoje voľné peniaze pracovať, oplatí sa to iba vtedy, ak dokážeme vyprodukovať aspoň 5-percentný ročný zisk. Toto číslo je v hrubom (brutto) a je v ňom zahrnutá aj daň a prípadné ďalšie zrážky. Dá sa to dosiahnuť prostredníctvom podnikania alebo investovania na kapitálových trhoch. Napríklad do otvorených podielových fondov.

Je to nástroj, ktorý v pomere riziko/výnos vychádza najefektívnejšie najmä pre začiatočníkov. Pred investovaním odporúčam naštudovať si aspoň základné princípy, prípadne sa poradiť s odborníkom na danú tému (aj keď s tými odborníkmi to môže byť trochu ťažšie).

Najjednoduchším podnikaním je predaj tovaru za vyššiu ako obstarávaciu cenu. Je veľa možností ako uspieť na trhu. Dôležité je začať, pracovať na zlepšeniach a mať spočítanú rentabilitu (ziskovosť/nákladovosť).

5. Stretávajte sa s ľuďmi, ktorí zarábajú viac

Okolie, v ktorom žijeme, nás významne ovplyvňuje. Radi diskutujeme a necháme si poradiť od najbližších. Najčastejšie sú to kamaráti, spolupracovníci či rodina. Aj v špecifických otázkach ako sú peniaze. Kto má zo známych najväčšie skúsenosti, toho sa spýtame.

Nie vždy sú však tieto osoby kompetentné. Niektoré finančné rady a skúsenosti môžu byť už dávno prekonané (nedostatočne efektívne) alebo dokonca na hrane zákona. Argument ako „vždy sa to tak robilo” alebo „robia to tak skoro všetci” tiež neobstojí.

Oplatí pýtať si radu od človeka, ktorý nás prevyšuje príjmom. Ideálne niekoľkonásobne. Ak takého ešte nepoznáte, skúste ho vyhľadať a osloviť. Hoci sa môže zdať, že na Slovensku to je tabu, mám skúsenosti, že rôzni úspešní podnikatelia s tým nemajú problém.

Radi hovoria o svojich úspechoch – najmä ak ich dosiahli poctivou cestou. Povedia, ako sa im to podarilo (aj ako sa im nedarilo), čo bolo rozhodujúce, čo im pomohlo. A to je inšpirujúce. Ak sa vám podarí natrafiť na takého človeka, nebojte sa ho pýtať a počúvajte. Jeho výsledky totiž nie sú dielom náhody. Môže vás nakaziť svojím myslením a ovplyvniť až natoľko, že sa začne dariť aj vám. Nie nadarmo sa hovorí, že všetko je o hlave.

Share on

Podobné články